Trang chủ Chuyên đề Chuyên đề nghiệp vụ đấu thầu

Chuyên đề nghiệp vụ đấu thầu

Nghiệp vụ đấu thầu ngày càng đòi hỏi chuyên môn cao. Để đáp ứng thực tế, người làm đấu thầu cần thường xuyên cập nhật quy định và có kỹ năng làm việc hiệu quả.

Chuyên đề này gồm các bài chia sẻ về nghiệp vụ đấu thầu.

Xin mời các đồng nghiệp cùng đóp góp, chia sẻ và tham khảo nâng cao hiệu quả công việc.

Lưu ý khi thi tự luận sát hạch CCHN hoạt động Đấu thầu

1.  Kết cấu của đề thi tự luận (thi viết): Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với môn thi viết bao gồm 02-04 đề 1 kỳ; 2 kỳ thi gần nhất mỗi đề gồm 5 câu hỏi, nhưng mỗi câu có thể có 2 đến 3 ý. Thời gian thi viết là 120 phút. Tổng điểm thi tự luận là 100,...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P10)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P9)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P8)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P7)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P6)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P5)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P4)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P3)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sát hạch CCHN hoạt động đấu thầu (P2)

Click vào đây để tải đầy đủ bộ đề ôn thi sát hạch của Cục Quản lý đấu thầu và xem các LƯU Ý khi thi trắc nghiệm. Bộ đề thi trắc nghiệm gồm 250 câu, mình sẽ chia ra giải đáp trong 10 bài viết, với mỗi câu mình sẽ chỉ để lại chỉ dẫn căn cứ vào Điểm nào, Khoản nào, Điều nào của các Văn...

TIN TỨC MỚI

Đề cương thí nghiệm

Chia sẻ với anh em đề cương thí nghiệm với tài liệu này anh em sẽ nắm được: + Quy trình lấy mẫu + Tần suất thí...