Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung 04 thông tư liên quan đến Quản...

Sau một loạt các thông tư được Bộ Xây dựng ban hành cuối năm 2019, trong đó có 04 thông tư về quản lý chi phí mà người làm và học dự toán cần biết bao gồm: Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành Định mức xây dựng Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn...

Xác định đơn giá nhân theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng Bấm vào đây để tải về TT15 Thông tư 15/2019/TT-BXD gồm 10 Điều và 13 Phụ lục, có hiệu lực từ 15/02/2020. Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây...

Xác định ĐÚNG chi phí nhà tạm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Định mức tỷ lệ chi phí Nhà tạm để ở và để điều hành thi công không cần nội suy theo bảng 3.9 Thông tư 09/2019/TT-BXD. Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí nhà tạm nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót khi không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng...

Xác định ĐÚNG chi phí chung theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí chung nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót khi không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng ĐMTL. Khi xác định chi phí chung cần lưu ý trường hợp khi lập dự toán các công trình/ dự án có nhiều hạng mục, nhiều công...

CHI PHÍ CHUNG THUỘC CHI PHÍ GIÁN TIẾP TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY...

So với thông tư số 06/2015/TT-BXD thì thông tư số 09/2019/TT-BXD chi phí chung được thể hiện lại cách tính và sắp xếp vị trí phù hợp hơn trong dự toán chi phí xây dựng. Chi phí chung nằm trong chi phí gián tiếp, chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây...

ĐỊNH MỨC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU LÊN CAO TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Kể từ ngày thông tư số 10/2019/TT-BXD, Thông tư ban hành định mức xây dựng có hiệu lực ngày 15/2/2020 thì Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát trong, trát ngoài, láng nền, ốp, lát, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên...

CHIỀU CAO TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trước đây từ năm 2019 trở về trước, các bạn lập dự toán xây dựng công trình thì chiều cao được áp dụng đối với các công tác có quy định chiều cao (ví dụ: bê tông, cốp pha, thép, xây tường,….) trong định mức dự toán có quy định là chiều cao tính từ cốt + 0.00 theo thiết kế đến cốt <=4m; <= 16m; <=...

Công bố giá nhân công XD trên địa bàn thành phố Hà Nội 2020

Ngày 20/02/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 820/QĐ-UBND về việc Công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tuy nhiên thời điểm đó chưa cập nhật Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bấm vào đây để tải Quyết định 820/QĐ-UBND. Ngày 20/04/2020, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1408/UBND-KT về việc thực hiện một số quy định về...

Các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản...

Tải về toàn bộ các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bấm vào để tải toàn bộ các Thông tư Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây...
Thong tu 09/2019/TT-BXD

Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Các đối tượng áp dụng Thông tư là: - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước,...

TIN TỨC MỚI

Đề cương thí nghiệm

Chia sẻ với anh em đề cương thí nghiệm với tài liệu này anh em sẽ nắm được: + Quy trình lấy mẫu + Tần suất thí...