Chia sẻ với anh em đề cương thí nghiệm

với tài liệu này anh em sẽ nắm được:

+ Quy trình lấy mẫu

+ Tần suất thí nghiệm

+ Các chỉ tiêu thí nghiệm

#Link tải: https://www.mediafire.com/file/9la61dgmlen31yd/1.+Đề+cương+thí+nghiệm+tuyến+đường+nối+TB-NĐ.doc/file