Trang chủ Tiêu chuẩn xây dựng
[TCXD] TCVN 3905 - 1984 - NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG - THÔNG SỐ HÌNH HỌC [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 3906-1984 - NHÀ NÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 5571 - 2012 - HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 5713 - 1993 - PHÒNG HỌC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ - YÊU CẦU VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 6079-1995 - BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TỈ LỆ [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 7286 - 2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – TỶ LỆ[hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 7958 - 2008 - BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 6082-1995 - Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trức - Từ vựng [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 11 - 78 - HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 5896-1995 - BẢN VẼ XÂY DỰNG- CÁC PHẦN BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 5571 - 2012 - HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 6082-1995 - Bản vẽ xây dựng [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 9313-2012- CÁCH NHIỆT - CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ ĐỊNH NGHĨA [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 2 - 74 - HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ - KHỔ GIẤY [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 213-1998 - NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – TỪ VỰNG – THUẬT NGỮ [hocthatnhanh.vn]
[TCXD] TCVN 3904 - 1984 - NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC [hocthatnhanh.vn]