A-Z toàn bộ biểu mẫu hồ sơ nghiệ thu nhà cao tầng

  1031

  Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu nhà cao tầng

  Đây là bộ biểu mẫu đầy đủ nhất mà bên TVGS Apave xây dựng để triển khai các dự án dân dụng.

  Bộ biểu mẫu này bao gồm tất cả các phần như:

  • Công tác chuẩn bị
  • Công tác nền móng
  • Công tác bê tông
  • Công tác lắp dựng
  • Công tác cấp thoát nước
  • Công tác phòng cháy chữa cháy
  • Công tác điện
  • Công tác điện lạnh
  • Công tác hoàn thiện
  • Công tác thang
  • ….

  Đây là một vài hình ảnh các bạn có thể tham khảo trước:

  Tải về: TẠI ĐÂY