[BVTK] Bản vẽ nhà phố 3 tầng, 5 tầng – Đầy đủ thiết kế, kết cấu, điện nước, dự toán và biện pháp thi công

  2157

  Chia sẻ với toàn thể anh em, bộ bản vẽ nhà phố, bao gồm:

  • Bản vẽ thiết kế
  • Bản vẽ phần kết cấu
  • Bản vẽ phần điện nước
  • Biện pháp tổ chức thi công
  • Và, cuối cùng là file dự toán

  Các bạn cùng nhau tham khảo, lấy tư liệu học tập và làm việc nhé!

  Dưới đây, là một vài hình ảnh của bộ bản vẽ trên.

  • Đầu tiên, là hình ảnh bộ bản vẽ thiết kế nhà phố:

   

  Hình ảnh Bản vẽ phần kết cấu

  • Hình ảnh Bản vẽ phần điện nước

  • Hình ảnh Bản vẽ phần Biện pháp thi công

  • Hình ảnh Dự toán thiết kế nhà phố 5 tầng

  1. Tải Hồ sơ thiết kế Nhà phố 5 tầng: TẢI VỀ
  2. Tải Hồ sơ thiết kế Nhà phố 3 tầng: TẢI VỀ