Hướng dẫn chi tiêt các bước lập và quản lý Hồ sơ chất lượng – Tập đoàn Novaland

  1689

  Quy cách lập và quản lý hồ sơ chất lượng ở mỗi dự án đều có những điểm đặc trưng riêng. Điển hình như ở tài liệu đính kèm dưới đây, hướng dẫn chi tiết các bước lập và quản lý Hồ sơ chất lượng của Tập đòna Novaland

  Về Quy cách xây dựng bộ Hồ sơ nghiệm thu vật liệu xây dựng

  Về Quy cách xây dựng bộ hồ sơ nghiệm thu công việc, hạng mục

  Và còn rất nhiều Slide hướng dẫn khác ở file dưới đây!

  Mời các bạn tài về Tại đây