Sau một loạt các thông tư được Bộ Xây dựng ban hành cuối năm 2019, trong đó có 04 thông tư về quản lý chi phí mà người làm và học dự toán cần biết bao gồm:
Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 10/2019/TT-BXD ban hành Định mức xây dựng
Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Ngày 20/7/2020 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung 04 thông tư liên quan nói trên.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/9/2020
Các khóa học dự toán và quản lý chi phí online và offline trên HocThatNhanh.vn đã cập nhật quy định mới và chia sẻ tới mọi người một số điểm đáng lưu ý bao gồm:
☑️Người lập dự toán xem nhanh:
– Sửa bảng tổng hợp chi phí xây dựng – Phụ lục số 3
– Sửa công thức tính trong chi phí khảo sát – Phụ lục số 9
– Bỏ chi phí gián tiếp khác trong tổng hợp chi phí xây dựng
– Sửa đổi, bổ sung một số định mức Thông tư 10/2019/TT-BXD :
AC26300 Ép cọc ống bê tông dự ứng lực,
AC.41210 Thi công cọc xi măng đất,
AK.66000 Thi công trần bằng tấm thạch cao,
AM.12100 Bốc xếp cấu kiện BTĐS,
AD.24230 Làm mặt đường láng nhựa,
BB.81xxx, BD.41150 Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy
BD.41160 Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy
Sửa công thức tính định mức vận chuyển
– Sửa đổi bổ sung về Giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD:
Thêm hệ số điều chỉnh định mức (1,05) cho máy làm việc vùng nước mặn, nước lợ,..
Sửa đổi bổ sung loại máy và định mức hao phí: Mào đào gắn đầu đập, lu bánh thép tự hành, cẩu bánh hơi,..tàu kéo, tàu hút,..
☑️Người làm quản lý dự án cần quan tâm:
– Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
– Điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án đã được phê duyệt
– Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng
– Không phải thẩm định, phê duyệt lại đối với dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % hoặc dự toán riêng đã được duyệt trong TMĐT
– Sử dụng chi phí dự phòng : CĐT quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong phạm vi đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt
☑️Người học dự toán “bằng cơm”: Hiểu rõ bản chất – Làm từng bước thủ công – Nắng vững quy định – Làm chủ mọi phần mềm dự toán: https://bit.ly/Khoahoc_LapDuToanBANGCOM
#HocThatNhanh.vn