Xác định ĐÚNG chi phí nhà tạm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Định mức tỷ lệ chi phí Nhà tạm để ở và để điều hành thi công không cần nội suy theo bảng 3.9 Thông tư 09/2019/TT-BXD. Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí nhà tạm nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót khi không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng...

Xác định ĐÚNG chi phí chung theo Thông tư 09/2019/TT-BXD

Việc xác định Định mức tỷ lệ chi phí chung nếu phụ thuộc vào các phần mềm dự toán dễ rơi vào trường hợp thiếu sót khi không tổng hợp chi phí trực tiếp cuối cùng để nội suy được đúng ĐMTL. Khi xác định chi phí chung cần lưu ý trường hợp khi lập dự toán các công trình/ dự án có nhiều hạng mục, nhiều công...

Công bố giá nhân công XD trên địa bàn thành phố Hà Nội 2020

Ngày 20/02/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 820/QĐ-UBND về việc Công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tuy nhiên thời điểm đó chưa cập nhật Thông tư 15/2019/TT-BXD. Bấm vào đây để tải Quyết định 820/QĐ-UBND. Ngày 20/04/2020, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1408/UBND-KT về việc thực hiện một số quy định về...

Các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản...

Tải về toàn bộ các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bấm vào để tải toàn bộ các Thông tư Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây...
Thong tu 09/2019/TT-BXD

Thông tư 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Các đối tượng áp dụng Thông tư là: - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước,...
Đấu thầu qua mang 2020

ĐẤU THẦU NĂM 2020 CÓ GÌ MỚI? (part3)

NĂM 2020 TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ...
Cập nhật giá gói thầu

NĂM 2020 – ĐẤU THẦU CÓ GÌ MỚI? (part2)

Anh em thầu bè khi đi mua HSMT/HSYC có biết giá gói thầu là bao nhiêu? Thường thì thông tin này sẽ được đăng tải cùng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu. Nếu anh em chưa biết có thể tìm bằng cách sau: từ thông tin thông báo mời thầu bao giờ cũng sẽ có dòng Số hiệu KHLCNT: 2020xxxxxxx, anh...

NĂM 2020 – ĐẤU THẦU CÓ GÌ MỚI? (part1)

Anh em đấu thầu gặp khó khăn khi đi mua HSMT? Thông báo mời thầu bán hồ sơ ngày mùng 5, ngày 15 đóng thầu mà ngày 13, 14 mới mua được HSMT thì làm HSDT sao cho kịp? Với các bài “đánh võng” quen thuộc kiểu như: HSMT/HSYC hết rồi đợi photo nhé; anh chị quay lại sau người được phân công bán hồ sơ đi...

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng...

Ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT gồm 6 Chương 31...

NHỮNG ĐIỂM MỚI – CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI TRÍCH DẪN NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP...

31.  Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình khi nào? Khoản 1 Điều 27: “1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) đều phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây...

TIN TỨC MỚI

Đề cương thí nghiệm

Chia sẻ với anh em đề cương thí nghiệm với tài liệu này anh em sẽ nắm được: + Quy trình lấy mẫu + Tần suất thí...